Med 26 år i branschen vet vi att vårt koncept fungerar

Kreativitet, noggrannhet och ett bra samarbete
med våra kunder är kännetecken för Svart på Vitt.

Det jobb vi åtar oss blir pedagogiskt upplagda,
klara och tydliga för mottagaren.
Om inte våra egna resurser räcker till
knyter vi till oss den kompetens som krävs
för att alltid kunna göra det bästa jobbet.

Små uppdrag är lika viktiga som stora och
arbetsuppgifterna under 24 år har varit skiftande.
Specialitet, lättläst text, LL.